czwartek, 25 maja 2017

poranek słowika
zaspany otwieram drzwi
zamiast okna

poniedziałek, 27 lutego 2017

przedwiośnie
ciche są śpiewy ptaków
i chłonących słońce

early spring
quiet birds are singing
and absorbing the sun
w roztopach
płyną kaczki i droga
do stawu